vanmoof reparaties/repairs cancel

1 minuut, 6 tweedes Lees

Beste vanmoof klant,

Zoals u vernomen heeft is vanmoof overgenomen door McLaren Applied. Wij hebben hierover geen informatie ontvangen, wij weten niet meer dan u weet. Alle reparaties aan uw vanmoof fiets zijn betaalde reparaties. Ook de te vervangen onderdelen zijn betaalde onderdelen. Indien u een lease contract heeft, dan betaald u alle gemaakte kosten en declareert u zelf de kosten bij de lease maatschappij. Het kan zijn dat uw leasemaatschappij deze kosten niet of slechts gedeeltelijk vergoed. U zult dit zelf met uw lease maatschappij moeten afstemmen.

Omdat het momenteel niet duidelijk is waar wij vanmoof reparatie onderdelen kunnen inkopen, nemen we momenteel géén vanmoof reparaties aan.

Dear vanmoof customer,

As you might have heard vanmoof has been taken over by McLaren Applied. We have not received any information about this, we do not know more than you know. All repairs on your vanmoof bicycle are paid repairs. The parts to be replaced are also paid parts. If you have a lease contract, you pay all costs and declare the costs yourself with the lease company. Your lease company may not or only partially reimburse these costs. You will have to negotiate this yourself with your lease company.


Because it is currently not clear where we can purchase vanmoof repair parts, we are currently not accepting vanmoof repairs.

Vergelijkbare berichten

X